Evaluering av din kursopplevelse med Connect2Classroom (C2C)

Din tilbakemelding er verdifull for oss i arbeidet med stadig å forbedre kvaliteten på våre kursopplevelser.
Vi er derfor takknemlig for at du bruker litt tid på å besvare noen spørsmål om din kursopplevelse.

Dine kontaktdetaljer
Vi anbefaler at du velger personlig for at vi skal kunne følge deg opp


Innen hvilket kursområde har du gått kurs
Velg kursområde fra drop-down listen
Instruktørens navn
Velg et av navnene fra drop-down listen
Kursets startdato
Vennligst skriv inn datoen - f.eks 2.jan 2018

Kurset generelt
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd
Helhetsopplevelsen av kurset
Faglig utbytte av kurset

Instruktør
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd.
Instruktøren totalt sett
Faglig dyktighet
Evne til å lære fra seg
Evne til å besvare spørsmål
Virker godt forberedt
Kommentar (Instruktør):

Kursmateriale og Connect2Classroom
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd. Er spørsmålet irrelevant, velger du "Ingen mening"
Kursdokumentasjonen
Laboppgavene
Info i forkant av kurset
Overføringen av lyd og bilde
Kommunikasjon med instruktør
Kommentar (Kursmateriale og Connect2Classroom):
Var det noe ved dette kurset du synes var spesielt bra?
Var det noe ved dette kurset du synes bør forbedres?