Kursevaluering brukerkurs

Din tilbakemelding er verdifull for oss i arbeidet med stadig å forbedre kvaliteten på våre kurs. Vi er derfor takknemlig for at du bruker litt tid på å besvare noen spørsmål om din kursopplevelse.

Ønsker du at din besvarelse skal være personlig eller anonym?
For at vi skal ha mulighet til oppfølging anbefaler vi at du velger personlig og legger inn dine kontaktdetaljer.


Kurs
Hvilket kurs skal du evaluere? Velg riktig kursområde fra drop-down listen
Instruktør
Hvem var instruktør på kurset? Velg et av navnene fra drop-down listen
Kursets startdato
Vennligst angi hvilken dato kurset startet (f.eks 2.jan 2018)

Kurset generelt
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= helt uenig, 9 stjerner = helt enig
Helhetsopplevelsen av kurset
Faglig utbytte

Instruktør
Hvor fornøyd er du med kursets instruktør?
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd
Faglig dyktighet
Evne til å lære fra seg
Evne til å besvare spørsmål
Virker godt forberedt
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd. Er spørsmålet irrelevant, velger du "Ingen mening"
Kursmateriale
Øvelsene
Oppfølging fra instruktør
Informasjon før kurset
Kursets varighet
Kursets oppbygning
Opplæringsformen (online)
Var det noe ved dette kurset du synes var spesielt bra?
Var det noe ved dette kurset du synes bør forbedres?