For evaluation form in English click here

Kursevaluering 

Din tilbakemelding er verdifull for oss i arbeidet med stadig å forbedre kvaliteten på våre kurs. Vi er derfor takknemlig for at du bruker litt tid på å besvare noen spørsmål om din kursopplevelse.

For at vi skal ha mulighet til oppfølging anbefaler vi at du velger personlig og legger inn dine kontaktdetaljer.


Kurs
Velg et av kursene fra drop-down listen
Instruktør
Velg et av navnene fra drop-down listen
Lokaler
Deltok du på et åpent klasseromskurs eller et bedriftsinternt kurs i egne lokaler
Kurset generelt
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd
Helhetsopplevelsen av kurset
Faglig utbytte

Kurs og instruktør
Hvor fornøyd er du med
1 stjerne= svært misfornøyd, 9 stjerner = svært fornøyd
Faglig dyktighet
Evne til å lære fra seg
Evne til å besvare spørsmål
Virker godt forberedt
Kommentar (Instruktør):
Var det noe ved dette kurset du synes var spesielt bra?
Var det noe ved dette kurset du synes bør forbedres?